Sonam Tshering

s
Designation
DT secretary/ DDMO
email
stshering@haa.gov.bt
Phone
17660802